АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙГДЛЭЭ

АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙГДЛЭЭ


5 давхар байрны 49 бункер, хог түр хадгалах 7 цэгүүдэд тус тус давтан ариутгал халдваргүйтгэл хийгдлээ.