Засаг даргын орлогч

                                                                             

Нэр: Н.Баттулга

Албан тушаал: Засаг даргын орогч

Утас: 99174111

Ажлын чиг үүрэг: Сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дунд болон богино хугацааны бодлогыг төлөвлөн зохион байгуулалтаар хангаж, чиг үүргийн дагуу бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх замаар сумын эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн зорилтыг хангаж ажиллах