Шарын гол сумын Засаг Дарга

Нэр: Б.Лхамсүрэн

Албан тушаал: Засаг дарга

Ажлын чиг, үүрэг: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжинд заасан нийтлэг буюу тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, сумын хөгжил, нийгмийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх