Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын 2023 оны төсвийн тодотгол, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний өөрчлөлт

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын 2023 оны төсвийн тодотгол, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний өөрчлөлт