Эрхэм зорилго

ИРГЭДИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦСЭН ЗӨВ БОДЛОГО, ЗӨВ ҮЙЛДЭЛ, ЗӨВ МАНЛАЙЛАЛТАЙ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА БОЛНО.